UAB "Darnaus verslo sprendimai"

OHSAS 18001

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai

(LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007))

Standartas galioja nuo 2007 m.
OHSAS reikalavimai labiau skirti darbuotojų saugai ir sveikatai, o ne produktų ir paslaugų saugai.
Šiame standarte pateikiami reikalavimai, keliami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemai, kad organizacija galėtų valdyti DSS rizikos veiksnius ir gerinti DSS sistemos veiksmingumą.
Organizacija, turi parengti ir prižiūrėti procedūras, taikomas nuolatiniams pavojams identifikuoti, rizikos veiksniams įvertinti ir būtinosioms valdymo priemonėms įgyvendinti.
Su DSS vadyba susijusių OHSAS standartų tikslas – pateikti organizacijai veiksmingos DSS vadybos sistemos elementus.