UAB "Darnaus verslo sprendimai"

ISO 22000

LST EN ISO 22000+AC:2006

Maisto saugos vadybos sistemos.
Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai
(ISO 22000:2005+Cor.1:2006)

Šį Europos standartą CEN priėmė 2005-08-18.
Prancūziškosios versijos pataisa įsigaliojo 2006-04-12.
Maisto sauga susijusi su maistinės kilmės rizika maisto produktų vartojimo lygmenyje.
Maisto saugos rizika gali pasireikšti bet kuriame maisto gamybos grandinės lygmenyje.
Maisto saugos užtikrinimui būtinos visų maisto gamybos grandinės dalyvių pastangos.
Šis standartas apibrėžia MSVS* reikalavimus, kurie apjungia tarpusavio bendravimą, sistemos vadybą, privalomąsias programas ir HACCP (RVASVT) principus.
Standartas reikalauja, kad visa rizika maisto gamybos grandinėje būtų identifikuota, įvertinta ir kontroliuojama.
*MSVS – maisto saugos vadybos sistema.