UAB "Darnaus verslo sprendimai"

ISO 9001

LST EN ISO 9001:2008

Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai
(ISO 9001:2008)

Standartas galioja nuo 2008-11-13.
Kokybės vadybos sistemos (KVS) įdiegimas priskirtinas organizacijos strateginiams sprendimams.
Standartą gali taikyti vidaus, išorės bei sertifikavimo įstaigos.
Rengiant standartą buvo atsižvelgta į kokybės vadybos principus, pateiktus ISO 9000 ir ISO 9004.
Standartas skatina procesinio požiūrio taikymą kuriant, diegiant ir gerinant KVS rezultatyvumą ir tenkinant vartotojo reikalavimus.
Standartas leidžia organizacijai suderinti savo KVS su kitų vadybos sistemų reikalavimais arba šias sistemas apjungti.