UAB "Darnaus verslo sprendimai"

ISO 20000-1

ISO/IEC 20000-1:2011

Informacijos technologija. Paslaugų valdymas.
1 dalis: Reikalavimai paslaugų valdymo sistemai
(ISO/IEC 20000-1:2011)

 

Standartas galioja nuo 2011-04-15.
ISO/IEC 20000-1 standartas pateikia reikalavimus IT paslaugų valdymo sistemai, kuri yra skirta užtikrinti kokybiškų ir klientų reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimą. Nauda paslaugų tiekėjui, įgyvendinus šią vadybos sistemą:
– Nuolatinis IT paslaugų kokybės gerinimas
– Sumažinama klientų reikalavimų neatitikimo rizika
– Glaudesnis bendradarbiavimas tarp IT ir verslo
– Efektyvesnis išteklių panaudojimas
– Įmonės procesų sutvarkymas pagal pasaulinę praktiką.

Pagrindiniai naujos versijos pakeitimai:
1. Geresnis suderinimas su kitomis vadybos sistemos (ISO 9001, ISO/IEC 27001);
2. Pakeista ir papildyta terminologija – aiškesni sąvokų apibrėžimai;
3. Pakeista standarto struktūra;
4. Patikslinti reikalavimai išorės šalių valdomiems procesams;
5. Patikslinti reikalavimai taikymo srities nustatymui;
6. Patikslinti reikalavimai dokumentų ir įrašų valdymui;
7. Planuok-Daryk-Tikrink-Veik ciklo išaiškinimas IT paslaugų valdymo sistemoje;
8. Nauji reikalavimai paslaugų projektavimui ir perdavimui;
9. Atnaujinti ir praplėsti reikalavimai IT paslaugų procesams (incidentų valdymas, tiekėjų valdymas ir t.t.).