UAB "Darnaus verslo sprendimai"

FSC

FSC* GAMYBOS GRANDIES SERTIFIKAVIMO BEI MIŠKŲ VALDYMO STANDARTAI

Standartas „FSC Miškų valdymo principai ir kriterijai“ FSC-STD-01-001 (versija 4-0) patvirtintas 1993 m., redaguotas 1996 m., 1999 m. bei 2002 m.
Standartas FSC-STD-01-001 (versija 4-0) apibrėžia 10 pagrindinių principų bei daugiau nei 50 rodiklių, taikomų FSC sertifikuotoms miško valdymo įmonėms, deklaruojančioms atsakingą miškų naudojimą.
FSC gamybos grandies (angl.- Chain of Custody – CoC) sertifikavimo standartas FSC-STD-40-004 (versija 2-0) patvirtintas 2007 m. lapkričio mėnesį 46-ajame FSC direktorių tarybos susirinkime ir įsigaliojo nuo 2008 m. sausio mėnesio.
FSC-STD-40-004 (versija 2-0) skirtas medienos pramonės ir prekybos įmonėms, siekiančioms įrodyti, kad jų gaminami produktai yra kilę iš atsakingai valdomų miškų, bei norinčioms šiuos produktus ženklinti FSC prekiniais ženklais. FSC gamybos grandies vadybos sistema padeda atsekti medienos kelią nuo miško, iš kurio ji kertama, iki galutinio produkto.
Pagrindiniai susiję standartai:
– „FSC produktų klasifikatorius“ ( FSC-STD-40-004a V1-0),
– „FSC terminija medžių rūšims“ (FSC-STD-40-004b V1-0),
– „Įmonės FSC kontroliuojamos medienos įvertinimo standartas“ (FSC-STD-40-005, versija 2-0),
– „Kontroliuojamos medienos standartas miškų valdymo įmonėms“ (FSC-STD-30-010, versija 2-0),
– „FSC prekinių ženklų naudojimo reikalavimai sertifikuotoms įmonėms“ (FSC-STD-50-001 V1-1) .

Plačiau apie šiuos standartus bei angliškas jų versijas galite rasti adresu: www.fsc.org.

*- Miškų valdymo taryba (angl. –Forest Stewardship Council – FSC) – tai tarptautinė nesiekianti pelno organizacija, įkurta su tikslu palaikyti aplinkosauginiu požiūriu tinkamą, socialiai naudingą ir ekonomiškai gyvybingą pasaulio miškų tvarkymą per nepriklausomą miškų tvarkymo sertifikavimą bei sertifikuotų miško produktų ženklinimą.