UAB "Darnaus verslo sprendimai"

Informacija

UAB “Darnaus verslo sprendimai” konsultuoja organizacijas, norinčias įdiegti kokybės, aplinkos ir kitas vadybos sistemas pagal šių standartų reikalavimus:

LST EN ISO 9001:2008
LST EN ISO 14001:2005
LST EN ISO 22000+AC:2006
BS OHSAS 18001:2007
LST ISO/IEC 27001:2006
ISO/IEC 20000-1:2011
SA 8000:2008
Forest Stewardship Council (FSC)
Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)
ISCC – Tarptautinis tolydžios plėtros ir šiltnamio dujų valdymo sertifikavimas