UAB "Darnaus verslo sprendimai"

ISO 14001

LST EN ISO 14001:2005

Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairės
(ISO 14001:2004)

Standartas galioja nuo 2004-11-13.
Organizacijos, valdydamos savo veiklos poveikį aplinkai, vis labiau rūpinasi pasiekti ir parodyti gerą aplinkos apsaugos veiksmingumą, atitinkantį aplinkos apsaugos politiką ir tikslus.
Standarto paskirtis – pateikti organizacijoms efektyvios aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AVS) elementus ir padėti joms pasiekti aplinkos apsaugos ir ekonominius tikslus.
Standarte apibrėžti reikalavimai, keliami AVS ir leidžiantys organizacijai sukurti ir įgyvendinti politiką ir tikslus, kuriuose atsižvelgiama į teisinius bei kitus reikalavimus.
Standartas taikomas tiems aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos organizacija gali valdyti ir kuriems ji gali daryti įtaką.