UAB "Darnaus verslo sprendimai"

BRC ir IFS

BRC bei IFS sistemos

BRC ir IFS yra atskirų šalių sukurti specifiniai, tų šalių rinkoms pritaikyti, reikalavimai maisto pramonės įmonėms.

Visuotinį maisto saugos standartą (BRC (British Retail Consortium)) sukūrė Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumas.

Tarptautinį maisto standartą (IFS (International Food Standard)) sukūrė Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos mažmeninės prekybos asociacija.

Šie standartai buvo sukurti siekiant užtikrinti tiekėjų atitiktį ir prekybininkų gebėjimą garantuoti parduodamų produktų saugą ir kokybę.

Mūsų ekspertai padeda įdiegti šias valdymo sistemas bei konsultuoja taikant šių standartų reikalavimus.

About

UAB „Darnaus verslo sprendimai“ consult organizations who wish to implement the quality, environmental and other management systems in accordance with the following standards:

LST EN ISO 9001:2008
LST EN ISO 14001:2005
LST EN ISO 22000+AC:2006
BS OHSAS 18001:2007
LST ISO/IEC 27001:2006
ISO/IEC 20000-1:2011
SA 8000:2008
Forest Stewardship Council (FSC)
The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
ISCC – An internationally oriented, practical and transparent system for the certification of biomass and bioenergy.

Parašykite komentarą

Kontaktai

UAB „Darnaus verslo sprendimai“

 

Savanorių pr. 65A

LT-03149 Vilnius

Įm. kodas 300579365

PVM mokėtojo kodas LT 100003176218

 

Tel. +370 5 2101772

Faks. +370  5 2102220

 

AB Swedbank

Banko kodas 73000

A/S LT957300010095966460

 

www.dvsprendimai.lt

biuras@dvsprendimai.lt

 

 

zemelapyje

Kontaktai

UAB „Darnaus verslo sprendimai“

Savanorių pr. 65A

LT-03149 Vilnius

Įm. kodas 300579365

PVM mokėtojo kodas LT 100003176218

Tel. +370 5 2101772

Faks. +370  5 2102220

www.dvsprendimai.lt

biuras@dvsprendimai.lt

AB Swedbank

Banko kodas 73000

A/S LT957300010095966460

 

 

 

ISCC

ISCC – Tarptautinis tolydžios plėtros ir šiltnamio dujų valdymo sertifikavimas (angl. – International Sustainability and Carbon Certification)

Tarptautiniu mastu orientuota, praktiška ir skaidri biomasės ir bioenergijos sertifikavimo sistema. ISCC orientuota į:

šiltnamio dujų emisijų sumažinimą,
tolydų žemės naudojimą,
natūralių biosferų apsaugą ir
socialinį tvarumą.
ISCC yra skirtas biomasės ir bioenergijos gamybos grandinės dalyviams, norintiems parduoti tvarų produktą.

Privalumai:

Sertifikavimas yra priemonė atskirti tvarius produktus nuo netvarių rinkoje
Sertifikavimas išskiria atsakingus ūkius ir įmones
ISCC yra pažangi ir pirmoji pripažinta schema, suderinta su BLE (Vokietijos Žemės ūkio ir maisto federaline įstaiga)
ISCC yra patirtimi pagrįsta, veiksminga ir efektyvi sistema
ISCC suteikia daugiau saugumo socialiai atsakingoms įmonėms
ISCC reikalauja mažiau įdirbio ir jai įvertinti reikia mažesnės audito komandos nei kitoms sistemoms. Sertifikavimo kaštai yra mažesni
ISCC yra pasaulinė sistema, apimanti visas biomasės rūšis ir gali būti taikoma tiek ir ES, tiek ir užjūrio rinkoms. Ši sistema gali palengvinti prekybą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.
ISCC nėra uždara sistema – vieni iš pagrindinių bruožų yra subalansuotas suinteresuotų šalių atstovavimas ir skaidrūs procesai.

FSC

FSC* GAMYBOS GRANDIES SERTIFIKAVIMO BEI MIŠKŲ VALDYMO STANDARTAI

Standartas „FSC Miškų valdymo principai ir kriterijai“ FSC-STD-01-001 (versija 4-0) patvirtintas 1993 m., redaguotas 1996 m., 1999 m. bei 2002 m.
Standartas FSC-STD-01-001 (versija 4-0) apibrėžia 10 pagrindinių principų bei daugiau nei 50 rodiklių, taikomų FSC sertifikuotoms miško valdymo įmonėms, deklaruojančioms atsakingą miškų naudojimą.
FSC gamybos grandies (angl.- Chain of Custody – CoC) sertifikavimo standartas FSC-STD-40-004 (versija 2-0) patvirtintas 2007 m. lapkričio mėnesį 46-ajame FSC direktorių tarybos susirinkime ir įsigaliojo nuo 2008 m. sausio mėnesio.
FSC-STD-40-004 (versija 2-0) skirtas medienos pramonės ir prekybos įmonėms, siekiančioms įrodyti, kad jų gaminami produktai yra kilę iš atsakingai valdomų miškų, bei norinčioms šiuos produktus ženklinti FSC prekiniais ženklais. FSC gamybos grandies vadybos sistema padeda atsekti medienos kelią nuo miško, iš kurio ji kertama, iki galutinio produkto.
Pagrindiniai susiję standartai:
– „FSC produktų klasifikatorius“ ( FSC-STD-40-004a V1-0),
– „FSC terminija medžių rūšims“ (FSC-STD-40-004b V1-0),
– „Įmonės FSC kontroliuojamos medienos įvertinimo standartas“ (FSC-STD-40-005, versija 2-0),
– „Kontroliuojamos medienos standartas miškų valdymo įmonėms“ (FSC-STD-30-010, versija 2-0),
– „FSC prekinių ženklų naudojimo reikalavimai sertifikuotoms įmonėms“ (FSC-STD-50-001 V1-1) .

Plačiau apie šiuos standartus bei angliškas jų versijas galite rasti adresu: www.fsc.org.

*- Miškų valdymo taryba (angl. –Forest Stewardship Council – FSC) – tai tarptautinė nesiekianti pelno organizacija, įkurta su tikslu palaikyti aplinkosauginiu požiūriu tinkamą, socialiai naudingą ir ekonomiškai gyvybingą pasaulio miškų tvarkymą per nepriklausomą miškų tvarkymo sertifikavimą bei sertifikuotų miško produktų ženklinimą.

SA 8000

SA 8000:2008 Socialinis atsakingumas

SA 8000 standartas buvo išleistas 1997 m. (2001m., 2008m. peržiūrėtas) Tarptautinės socialinio atsakingumo sąjungos (ang.- Social Accountability International – SAI). SAI – tarptautinė, nevyriausybinė, ne pelno siekianti, įvairias suinteresuotąsias šalis jungianti žmogaus teisių organizacija, siekianti gerinti etišką elgesį su darbuotojais visame pasaulyje.

SA 8000 standartas – tai dokumentas, kuriame, remiantis 11 Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) konvencijų, Pasauline žmogaus teisių deklaracija ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, išdėstyti reikalavimai etiškai darbdavystės praktikai.

SA 8000 standarto reikalavimai gali būti taikomi praktiškai visų pramonės sričių įmonėms, kurios nori savo pačių, užsakovų arba nepriklausomo įvertinimo pagalba pademonstruoti socialiai atsakingą požiūrį į darbo sąlygų sudarymą ir palaikymą.

SA 8000 standarto įdiegimo ir sertifikavimo nauda:

– darbo sąlygų pagerėjimas
– mažesnė darbuotojų kaita
– patikimesnių tiekėjų atsirinkimas
– įmonės įvaizdžio pagerėjimas
– mažiau rizikos verslui dėl palankaus socialinio klimato organizacijoje

ISO 20000-1

ISO/IEC 20000-1:2011

Informacijos technologija. Paslaugų valdymas.
1 dalis: Reikalavimai paslaugų valdymo sistemai
(ISO/IEC 20000-1:2011)

 

Standartas galioja nuo 2011-04-15.
ISO/IEC 20000-1 standartas pateikia reikalavimus IT paslaugų valdymo sistemai, kuri yra skirta užtikrinti kokybiškų ir klientų reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimą. Nauda paslaugų tiekėjui, įgyvendinus šią vadybos sistemą:
– Nuolatinis IT paslaugų kokybės gerinimas
– Sumažinama klientų reikalavimų neatitikimo rizika
– Glaudesnis bendradarbiavimas tarp IT ir verslo
– Efektyvesnis išteklių panaudojimas
– Įmonės procesų sutvarkymas pagal pasaulinę praktiką.

Pagrindiniai naujos versijos pakeitimai:
1. Geresnis suderinimas su kitomis vadybos sistemos (ISO 9001, ISO/IEC 27001);
2. Pakeista ir papildyta terminologija – aiškesni sąvokų apibrėžimai;
3. Pakeista standarto struktūra;
4. Patikslinti reikalavimai išorės šalių valdomiems procesams;
5. Patikslinti reikalavimai taikymo srities nustatymui;
6. Patikslinti reikalavimai dokumentų ir įrašų valdymui;
7. Planuok-Daryk-Tikrink-Veik ciklo išaiškinimas IT paslaugų valdymo sistemoje;
8. Nauji reikalavimai paslaugų projektavimui ir perdavimui;
9. Atnaujinti ir praplėsti reikalavimai IT paslaugų procesams (incidentų valdymas, tiekėjų valdymas ir t.t.).

ISO IEC 27001

LST ISO/IEC 27001:2006

Informacijos technologija. Saugumo metodai.
Informacijos saugumo valdymo sistema. Reikalavimai
(ISO/IEC 27001:2005)

 

Standartas galioja nuo 2006-05-15.
Šis standartas buvo parengtas siekiant pateikti informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) parengimo, įgyvendinimo, naudojimo, stebėsenos, analizės, priežiūros ir tobulinimo modelį.
Standarte apibrėžiami saugumo valdymo priemonių, pritaikytų atskirų organizacijų ar jų dalių poreikiams, įgyvendinimo reikalavimai.
ISVS projektavimas ir įgyvendinimas priklauso nuo organziacijos poreikių ir tikslų, saugumo reikalavimų, veiklos bei jos dydžio ir struktūros.
ISVS skirta užtikrinti, kad, siekiant apsaugoti informacijos turtą ir įgyti suinteresuotų šalių pasitikėjimą, būtų pasirenkamos adekvačios ir proporcingos saugumo valdymo priemonės.

OHSAS 18001

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai

(LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007))

Standartas galioja nuo 2007 m.
OHSAS reikalavimai labiau skirti darbuotojų saugai ir sveikatai, o ne produktų ir paslaugų saugai.
Šiame standarte pateikiami reikalavimai, keliami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemai, kad organizacija galėtų valdyti DSS rizikos veiksnius ir gerinti DSS sistemos veiksmingumą.
Organizacija, turi parengti ir prižiūrėti procedūras, taikomas nuolatiniams pavojams identifikuoti, rizikos veiksniams įvertinti ir būtinosioms valdymo priemonėms įgyvendinti.
Su DSS vadyba susijusių OHSAS standartų tikslas – pateikti organizacijai veiksmingos DSS vadybos sistemos elementus.

ISO 22000

LST EN ISO 22000+AC:2006

Maisto saugos vadybos sistemos.
Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai
(ISO 22000:2005+Cor.1:2006)

Šį Europos standartą CEN priėmė 2005-08-18.
Prancūziškosios versijos pataisa įsigaliojo 2006-04-12.
Maisto sauga susijusi su maistinės kilmės rizika maisto produktų vartojimo lygmenyje.
Maisto saugos rizika gali pasireikšti bet kuriame maisto gamybos grandinės lygmenyje.
Maisto saugos užtikrinimui būtinos visų maisto gamybos grandinės dalyvių pastangos.
Šis standartas apibrėžia MSVS* reikalavimus, kurie apjungia tarpusavio bendravimą, sistemos vadybą, privalomąsias programas ir HACCP (RVASVT) principus.
Standartas reikalauja, kad visa rizika maisto gamybos grandinėje būtų identifikuota, įvertinta ir kontroliuojama.
*MSVS – maisto saugos vadybos sistema.

ISO 14001

LST EN ISO 14001:2005

Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairės
(ISO 14001:2004)

Standartas galioja nuo 2004-11-13.
Organizacijos, valdydamos savo veiklos poveikį aplinkai, vis labiau rūpinasi pasiekti ir parodyti gerą aplinkos apsaugos veiksmingumą, atitinkantį aplinkos apsaugos politiką ir tikslus.
Standarto paskirtis – pateikti organizacijoms efektyvios aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AVS) elementus ir padėti joms pasiekti aplinkos apsaugos ir ekonominius tikslus.
Standarte apibrėžti reikalavimai, keliami AVS ir leidžiantys organizacijai sukurti ir įgyvendinti politiką ir tikslus, kuriuose atsižvelgiama į teisinius bei kitus reikalavimus.
Standartas taikomas tiems aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos organizacija gali valdyti ir kuriems ji gali daryti įtaką.

ISO 9001

LST EN ISO 9001:2008

Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai
(ISO 9001:2008)

Standartas galioja nuo 2008-11-13.
Kokybės vadybos sistemos (KVS) įdiegimas priskirtinas organizacijos strateginiams sprendimams.
Standartą gali taikyti vidaus, išorės bei sertifikavimo įstaigos.
Rengiant standartą buvo atsižvelgta į kokybės vadybos principus, pateiktus ISO 9000 ir ISO 9004.
Standartas skatina procesinio požiūrio taikymą kuriant, diegiant ir gerinant KVS rezultatyvumą ir tenkinant vartotojo reikalavimus.
Standartas leidžia organizacijai suderinti savo KVS su kitų vadybos sistemų reikalavimais arba šias sistemas apjungti.

Informacija

UAB „Darnaus verslo sprendimai“ konsultuoja organizacijas, norinčias įdiegti kokybės, aplinkos ir kitas vadybos sistemas pagal šių standartų reikalavimus:

LST EN ISO 9001:2008
LST EN ISO 14001:2005
LST EN ISO 22000+AC:2006
BS OHSAS 18001:2007
LST ISO/IEC 27001:2006
ISO/IEC 20000-1:2011
SA 8000:2008
Forest Stewardship Council (FSC)
Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)
ISCC – Tarptautinis tolydžios plėtros ir šiltnamio dujų valdymo sertifikavimas

Services

JSC „Darnaus verslo sprendimai“ provides the following services:

– Implementation and support of management systems;
– Supporting for organizations that are implementing management systems ;
– Management systems training;
– Occupational health  and safety  training.

Paslaugos

UAB „Darnaus verslo sprendimai“ teikia šias paslaugas:

– konsultavimas diegiant ir prižiūrint vadybos sistemas;
– teikia pagalbą vadybos sistemas diegiančioms organizacijoms;
– rengia vadybos sistemų mokymus;
– organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus.

Apie mus

UAB „Darnaus verslo sprendimai“ yra konsultacinė įmonė, kuri specializuojasi vadybos sistemų srityje.

Mes konsultuojame įmones diegiant įvairias vadybos sistemas, atliekame mokymus, konsultuojame palaikant esamas vadybos sistemas.

Mūsų kolektyvą sudaro ilgametę patirtį vadybos sistemų diegimos srityje turintys ekspertai.

About us

JSC „Darnaus verslo sprendimai“ is a consulting firm that specializes in management systems.

We consult companies through a range of management systems, conduct training, consulting support the existing management systems.

Our team consists of experts with many years of experience in management systems implementation.